Adana İlim Yayma Eğitim Merkezi (İYEM)

ARAPÇA DERSLERİ

Adana İlim Yayma Eğitim Merkezi (İYEM) bünyesinde başta Kur’ân-ı Kerim olmak üzere İslâmî ilimlerle ilgili temel kaynakları okuyup anlayabilmeleri için, İlahiyat ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik Arapça dersleri başlamıştır.

 

HADİS VE SİYER SOHBETLERİ

Adana İlim Yayma Eğitim Merkezi (İYEM) bünyesinde erkek ve bayanlara yönelik Hadis ve Siyer sohbetleri başlamıştır.

 

İSLAMİ İLİMLER EĞİTİMİ

Adana İlim Yayma Eğitim Merkezi (İYEM) bünyesinde İlahiyat Fakültesi müfredatına takviye mahiyetinde lisans öğrencilerine yönelik Hadis, Tefsir, Fıkıh, Siyer, Kelâm ve Tasavvuf dersleri başlamıştır.

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Kur’an-ı Kerim ve İlmihal derslerimiz de başlamıştır.